Jeśli chceszbyć powiadamiany
o zmianach na stronie podaj swój adres e-mail
 
   
 
 
  piątek 19 lipca 2019  
 
 
Informacja dotycząca powołania sekcji królików
W dniu 02.08.2014 w Kielcach, odbyło się spotkanie Zarządu PZHGRiDI  z  przedstawicielami środowisk hodowców drobiu  rasowego i  królików  rasowych.

Tematami wiodącymi były:
1. Ustalenie treści regulaminów sekcji drobiu rasowego i królików rasowych.
2. Przyjęcie regulaminów sekcji przez Zarząd PZHGRiDI.
3. Powołanie kierownictwa sekcji przez Zarząd PZHGRiDI na wniosek przedstawicieli środowisk.

Spotkanie przebiegało w atmosferze wzajemnego zrozumienia i poszukiwania rozwiązań służących rozwojowi nowo powołanych sekcji. Po przedyskutowaniu kolejnych punktów proponowanych regulaminów sekcji, Zarząd PZHGRiDI jednomyślnie przyjął regulaminy. W końcowej części spotkania Zarząd PZHGRiDI powołał  kierownictwo sekcji królików rasowych:

Ryszard Kwiatkowski - przewodniczący  
tel.  511 968798, e-mail: sekcja-kroliki@wp.pl

Grzegorz Koraczyński – zastępca przewodniczącego,
Stefan Jaślikowski – sekretarz,
Brunon Bluszcz – członek,
Łukasz Strzępek – członek.

Informację przygotował sekretarz  kierownictwa sekcji, Pan Stefan Jaślikowski.
11-08-2014