Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza - Kielce 2019 już za 5 dni
   
   
 
  Jeśli chceszbyć powiadamiany
o zmianach na stronie podaj swój adres e-mail
 
   
 
 
  poniedziałek 21 stycznia 2019  
 
 
Komunikat Kolegium Sędziów
Prezydium Kolegium Sędziów przy Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza zawiadamia, że za zgodą Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza zwołuje Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Sędziów - delegatów.

Miejscem zebrania będzie Restauracja "Hades" w Andrespolu ul Rokicińska 104, w dniu 9 września 2017r. o godzinie 10:00 .

W zebraniu uczestniczą sędziowie wybrani w macierzystych organizacjach według klucza jeden sędzia – delegat na czterech sędziów. Jeżeli organizacja posiada 2 lub 3 sędziów z różnymi uprawnieniami (np. jeden gołębie, drugi drób rasowy, trzeci króliki) to na zebranie może wydelegować po jednym z każdej specjalności.

Proszę Prezesów wszystkich Organizacji o pobranie zamieszczonego w linku poniżej zestawienia sędziowskiego, wypełnienie go i przesłanie do dnia 26 sierpnia na adres:

Edward Gersztyn
55-093 Kiełczów,
ul Modrzewiowa 13.

Informuję, że istnieje możliwość rezerwacji miejsc hotelowych pod numerem telefonu (42) 213 22 57.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie i powitanie uczestników zebrania.
2. Zapoznanie z porządkiem zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. Zatwierdzenie Regulaminu zebrania.
5. Wybór Komisji
- a. Mandatowo – Skrutacyjnej
- b. Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Prezydium Kolegium Sędziów.
7. Dyskusja
8. Wybory
a. Przewodniczącego Prezydium Kolegium Sędziów
b. Prezydium Kolegium Sędziów.
9. Wystąpienie nowo wybranego Przewodniczącego.
10. Sprawy bieżące – wolne wnioski.
11. Zakończenie zebrania.
12. Obiad

Z poważaniem
Przewodniczący Kolegium Sędziów - Edward Gersztyn

zestawienie sędziowskie do pobrania:
zestawienie_sedziowskie_(16.08.2017).pdf
16-08-2017