Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu i Królików - Kielce 2020 już za 5 dni
   
   
 
 
  Jeśli chceszbyć powiadamiany
o zmianach na stronie podaj swój adres e-mail
 
   
 
 
  poniedziałek 20 stycznia 2020  
 
 
Decyzje Zarządu PZHGRiDI w sprawie klubów gołębi sportowych
W trosce o merytoryczny rozwój gołębiarstwa sportowego gołębi rasowych w Polskim Związku, w obliczu tworzenia w różnych regionach kraju klubów organizujących loty konkursowe, Zarząd postanowił zadbać o właściwe regulacje w sprawie wspólnych  zasad i regulaminów lotów dla wszystkich klubów. Obecnie są dwa kluby: Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych (KHGWiA) i Zamojski Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych (ZKHGW).

Zarząd PZHGRiDI na posiedzeniu w dniu 16.06.2018 r. uchwalił, że:

1.1 Wszystkie kluby w Polskim Związku, organizujące loty konkursowe gołębi sportowych, obowiązują te same Zasady organizowania lotów, Regulaminy lotów, Protokoły z lotów i Karty Lotów Konkursowych w Klasie Sport. Na dzień dzisiejszy obowiązują wszystkie dokumenty stosowane w Klubie Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych, które  po umieszczeniu na nich logo Polskiego Związku zostaną zamieszczone  na stronie internetowej Związku, w zakładce Sekcja Gołębi/ Gołębie wysokolotne i akrobatyczne.

1.2 W tej samej zakładce będą publikowane wspólne dla wszystkich klubów najlepsze  wyniki w następujących tabelach: Mistrzowie Polski (rekordowe wyniki dla stada w lotach konkursowych) oraz Najlepsze Lotniki (rekordowe wyniki indywidualne w zaliczonych lotach konkursowych)  dla  poszczególnych ras gołębi. Rekordowe wyniki uzyskane do tej pory w KHGWiA zostaną przeniesione do tabeli Mistrzów. Warunkiem umieszczania nowych najlepszych wyników na w/w listach Polskiego Związku jest dostarczenie przez kluby kopii protokołów z tych lotów.

1.3 Do prowadzenia zakładki Sekcja Gołębi/Gołębie wysokolotne i akrobatyczne na stronie internetowej PZHGRiDI  Zarząd wyznaczy kompetentną osobę.

2 Tworzenie nowych regulaminów oraz wnoszenie poprawek  do istniejących powinno odbywać się z udziałem wszystkich działających klubów przy Polskim Związku. Dlatego też zobowiązuje się kluby, poprzez swoje stowarzyszenia, do wypracowania zasad i przygotowywania uzgodnionych propozycji oraz przedstawianiu ich do zatwierdzenia Zarządowi PZHGRiDI, przed rozpoczęciem nowego sezonu lotowego.

3 Dokumenty, o których mowa w p.1.1, zatwierdzone obecnie przez Zarząd PZ są następujące:

-  Zasady organizowania lotów konkursowych gołębi ras wysokolotnych i akrobatycznych( 2018 r.)
- Regulamin oceny lotów konkursowych gołębi wysokolotnych ( nie dotyczy tipplera angielskiego)- 2018 r.
- Regulamin oceny lotów konkursowych gołębi akrobatycznych dla rasy ROLLER    Z BIRMINGHAM ( 2018 r.)
- Regulamin oceny lotów konkursowych dla rasy TIPPLER  ANGIELSKI ( 2018 r.)
- Regulamin Klasa Sport- gołębie lotne na wystawach lokalnych, regionalnych i krajowych PZ ( 2018 r.)
- Regulamin punktowej oceny lotu dla wysokolotnych budapeszteńskich (2018 r. )
- Protokoły z lotów konkursowych : Druk W 1,  Druk W 2, Druk W 3 i załącznik, Druk A 1 ( 2018 r.)
- Karta Lotów Konkursowych  ( 2018 r.) dla gołębi wysokolotnych
- Karta Lotów Konkursowych  ( 2018 r.) dla gołębi akrobatycznych

Do prowadzenia zakładki  Sekcja Gołębi / Gołębie wysokolotne i akrobatyczne został zobowiązany i upoważniony Andrzej Liwczak, członek Zarządu.
Kontakt: tel. 668 317 123,  andrzej.liwczak@interia.pl

Zarząd PZHGRiDI
27-06-2018