Jeśli chceszbyć powiadamiany
o zmianach na stronie podaj swój adres e-mail
 
   
 
 
  poniedziałek 15 października 2018  
 
 
Egzaminy na sędziów i asystentów - informacje uaktualnione
Szanowni asystenci, kandydaci na sędziów i asystentów,
Kolegium sędziów informuje, że egzaminy na sędziów i asystentów odbędą się podczas krajowej wystawy zwierząt młodych w Ciechocinku.

Egzamin sędziowski odbędzie się dnia 16 listopada (piątek)
Egzamin na asystenta odbędzie się dnia 17 listopada (sobota)w dniu


W związku z powyższym prosimy o przesłanie wypełnionych ankiet personalnych na adres:

Prezydium Kolegium Sędziów
ul. Modrzewiowa 13
55-093 Kiełczów


Wymagane dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 . Osoby, które nie złożą w ww. terminie wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do egzaminów.

Prezydium Kolegium Sędziów
09-10-2018  
 
 
 
post nieprzeczytany post przeczytany post przyczepiony
 
 
1