Jeśli chceszbyć powiadamiany
o zmianach na stronie podaj swój adres e-mail
 
   
 
 
  poniedziałek 21 maja 2018  
 
 
Komunikat
Zarząd Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza informuje, że w Kielcach dnia 8 stycznia 2014r. odbyło się spotkanie Zarządu Polskiego Związku z przedstawicielami Związków i Stowarzyszeń, będących w strukturach PZ. Tematem spotkania było między innymi powołanie Sekcji Drobiu Ozdobnego. W wyniku głosowania ustalono następujący skład grupy inicjatywnej powołania Sekcji Drobiu Ozdobnego przy PZHGRiDI:

Dubiel Andrzej
Grygiel Tomasz
Jęczmionka Paweł  -  Przewodniczący tel.: 668 696 460
Juraszek Leszek
Kolon Marek
Roszewska Anna
Tęcza Anita

Zadaniem w/w osób będzie przedstawienie celów, obowiązków, regulaminu organizacyjnego sekcji drobiu, jak i zaproponowanie zmian do statutu PZHGRiDI, pozwalających utworzyć sekcję drobiu.

Ponadto została powołana Komisja Standaryzacyjna ds. drobiu w składzie:

Jabłoński Grzegorz
Jędraszek Agnieszka  -  Przewodnicząca tel. 693 333 143
Wartacz Jarosław
07-02-2014