Jeśli chceszbyć powiadamiany
o zmianach na stronie podaj swój adres e-mail
 
   
 
 
  poniedziałek 21 maja 2018  
 
 
Relacja ze spotkania w Rawiczu
Dnia 7.09.2014 w Rawiczu odbyło się spotkanie Zarządu Głównego PZHGRiDI> z prezesami wszystkich organizacji należących do do tegoż związku.

Po powitaniu i przedstawieniu przez prezesa Pajkę agendy spotkania nastąpiło odczytanie i omówienie regulaminu Krajowej Wystawy Młodych Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Poznaniu, która odbędzie się 8-9 listopada 2014 roku.

Kolejnym punktem spotkania była dyskusja na temat zamawiania obrączek związkowych oraz prowadzeniu ewidencji obrączek przez wszystkie> zamawiające związki.

Podjęto również decyzję odnośnie zgłoszeń wystawców na wystawę.> Muszą być one potwierdzone przez prezesa związku macierzystego danego> wystawcy.

Przedstawienie gospodarza Krajowej Wystawy Młodych 26-27 listopada 2016 w> Gdańsku.

Ostatnim punktem spotkania było oddanie głosu przedstawicielowi Sekcji drobiu przy PZHGRIDI którą reprezentował kolega Tomasz Grygiel. Przedstawił on stanowisko sekcji i następujące postulaty:

Stanowisko sekcji

Sekcja jednomyślnie i stanowczo uważa, że ptaki prezentowane na wystawach krajowych przez polskich hodowców powinny mieć tylko i wyłącznie polskie obrączki zatwierdzone przez Federację Europejską .Za jeden z celów stawiamy sobie propagowanie kultury hodowlanej polegającej na tym ,że prawdziwi hodowcy wystawiają tylko ptaki wyhodowane przez siebie i z założonymi własnymi obrączkami.

Sekcja zwraca się z prośbą do prezesów o podjęcie próby mobilizacji swoich członków hodujących drób rasowy ( oczywiście jeżeli takowych posiadają w swoich szeregach ) pod kątem wystawy krajowej w Kielcach aby prezentowali tam swój dorobek hodowlany. Uważamy że ta wystawa jest naszą wspólną wizytówką i powinniśmy wszyscy dążyć do tego aby z roku na rok było tam coraz więcej eksponatów i były one coraz lepszej jakości.

Chcieli byśmy do końca tego roku opracować rejestr hodowców drobiu zrzeszonych w strukturach PZHGRiDI i w związku z tym w najbliższym czasie zwrócimy się z oficjalną prośbą o pomoc w tym przedsięwzięciu do wszystkich związków .

Prowadzimy również działania w kierunku przystąpienia do nowego programu Federacji Europejskiej mającego na celu ujednolicenie wzorców rasowych drobiu we wszystkich związkach zrzeszonych w federacji. Informacje o tym projekcie będziemy starali się na bieżąco zamieszczać na oficjalnej stronie Polskiego Związku w zakładce Sekcja Drobiu oraz w biuletynie Gołębie. Wszelkie pytania i wątpliwości ale również i propozycje związane z tym projektem prosimy kierować na adres mailowy podany na stronie Polskiego Związku w zakładce sekcji.

Relacje ze spotkania napisał Tomasz Grygiel za co serdecznie dziękujemy!

Przewodniczący Sekcji Drobiu
Paweł Jęczmionka
16-09-2014