Jeśli chceszbyć powiadamiany
o zmianach na stronie podaj swój adres e-mail
 
   
 
 
  poniedziałek 21 maja 2018  
 
 
Komunikat Komisji Standaryzacyjnej - drób
W dniu 25 stycznia 2014r., w trakcie Krajowej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Kielcach, odbyło się posiedzenie Komisji standaryzacyjnej w składzie: Agnieszka Jędraszek, Jarosław Wartacz, Grzegorz Jabłoński, z udziałem gości – Wojciech Lewandowski, Medardy Piontek i Kazimierz Salamon.

1. Podjęto decyzję o konieczności przetłumaczenia niemieckich (europejskich) wzorców czubatki brodatej i bezbrodej (Paduaner i Hollander Haubenhuner) u tłumacza przysięgłego (zgodnie z Regulaminem Komisji Standaryzacyjnej przy PZHGRiDI) i wprowadzenie tychże do polskiego wzorca ras ze zmianą nazwy na obowiązującą w Polsce.

2. Karzełek polski barwa pomarańczowo-szyja - zaliczono drugi rok prezentacji wg zgłoszonego w ubiegłym roku wzorca.

3. Czubatka staropolska – Agnieszka Jędraszek złożyła wniosek o otwarcie procesu rejestracyjnego dla czubatki staropolskiej z podaniem wzorca i pochodzenia rasy - w głosowaniu jednogłośnie zdecydowano o otwarciu ścieżki rejestracyjnej, niemniej ze względu na brak wystarczającej ilości prawidłowo zaobrączkowanych (zgodnie z wymogami PZHGRiDI), wystawionych na obecnej Krajowej Wystawie okazów, zaliczenie pierwszego roku wystawowego odroczono do kolejnego pokazu na najbliższej wystawie krajowej.
19-02-2014