Jeśli chceszbyć powiadamiany
o zmianach na stronie podaj swój adres e-mail
 
   
 
 
  piątek 07 maja 2021  
 
 
Turkot Bucharski (EE 501)
Pochodzenie:
Przypuszczalnie powstał w Persji i Bucharze. Sprowadzony do Niemiec w roku 1872 (przypuszczalnie wcześniej).

Wrażenie ogólne:
Zwarty, silny, głęboko osadzony, bogato upierzony gołąb z poziomą postawą, luźną okrągłą koroną, obfitą rozetą, z łapciami.
numer obrączki   12