Jeśli chceszbyć powiadamiany
o zmianach na stronie podaj swój adres e-mail
 
   
 
 
  wtorek 23 stycznia 2018  
 
 
Jubileusz PZHGRiDI - komunikat
W związku z Jubileuszem 25 – lecia Polskiego Związku, Zarząd Główny zwraca się
z prośbą o przesyłanie danych kandydatów do medali 25 lecia w tym również osób
funkcyjnych.
12-10-2015
 
 
 
 
Zaproszenie na Zjazd Delegatów
Zarząd  Główny Polskiego Związku Hodowców Gołębi  Rasowych i Drobnego Inwentarza  z  siedzibą w Tarnowie zwołuje, zgodnie ze Statutem § 14 pkt 3 , Zwyczajny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów na dzień 28 czerwca 2015 roku o godz. 10.00 - w pierwszym terminie lub o godz. 10.15 - w drugim terminie.

Zjazd  odbędzie  się w  Restauracji  Villa  Cyganeria,  adres:  Skaryszew  ul. Piaseckiego 11 (ca 10 km od Radomia ).

Zobowiązuje się Zarządy Organizacji Członkowskich do zawiadomienia o terminie, miejscu porządku obrad  i delegowanie na Zjazd swoich Delegatów. Karty delegatów służące do głosowania zostaną wręczone Delegatom w dniu Zjazdu po podpisaniu listy obecności i okazaniu dowodu tożsamości.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zjazdu i powitanie zgromadzonych osób.
2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.
3. Uchwalenie „Regulaminu obrad”.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego, dwóch Sekretarzy, dwóch Mężów Zaufania.
6.  Wybór Komisji:
a) Mandatowo-Skrutacyjnej,
b) Uchwał i Wniosków.
7.  Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Związku za rok 2014 .
8.  Sprawozdanie finansowe Związku za rok 2014..
9.  Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
10. Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego za rok 2014.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Głosowanie nad uchwałą o udzieleniu Zarządowi absolutorium za rok 2014.
14. Głosowanie nad uchwałą o przyjęciu sprawozdania finansowego Związku za rok 2014.
15. Sprawy  bieżące i różne .
16.. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
17. Zakończenie obrad.

PREZES ZARZĄDU PZHGRiDI
Jan Pajka


Załączniki:
1. Regulamin obrad Zjazdu
2. Lista delegatów poszczególnego Członka


Otrzymują:
1. Zarządy Członków Związku      
2. Członkowie statutowych  władz Związku.
3. Zaproszeni goście.
4. a/a

W załączeniu plik pdf
zjazd_walny_2015-zaproszenie.pdf
31-05-2015
 
 
 
 
Komunikat Zarządu
W dniu 03.03.2014 r odbyło się spotkanie Zarządu PZHGRIDI z przedstawicielami hodowców królików, podczas którego  została wyłoniona"Grupa Robocza" ds. królików.
12-03-2014
 
 
 
 
Komunikat Zarządu PZHGRiDI
W załączeniu plik PDF.
04-01-2014
 
 
 
 
Zamówienia na obrączki
Zarząd Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza uprzejmie informuje, że zamówienia na obrączki rodowe dla gołębi i drobiu ozdobnego na 2014 rok, należy przesłać na załączonym druku, do dnia 30 października 2013r. na adres Wojciecha Lewandowskiego:  87-800 Włocławek, ul. Gniazdowskiego 8/35. Cena  za obrączkę wynosi 1 zł za 1 szt
19-09-2013
 
 
 
 
Nowe materiały
W dziale 'druki do pobrania' dotępne są:

- Uchwała Nr 1/13 Zarządu PZHGRiDI w sprawie podziału funkcji w Zarządzie;
- Protokół Nr 1 z posiedzenie Zarządu PZHGRiDI w dniu 30.06.2013r.
12-07-2013
 
 
 
 
27 wystawa EE w Lipsku zbliża się wielkimi krokami
Przygotowania  do  udziału wystawców z Polski dobiegają końca. Jeszcze raz przypomnę, że nasze zwierzęta wyjeżdżają dwoma transportami zorganizowanymi przez Zarząd PZHGRiDI: z Opola - Wrocławia i Poznania. Część  hodowców mając na uwadze maksymalne skrócenie czasu transportu dowozi eksponaty do  Lipska we własnym zakresie.
29-11-2012
 
 
 
 
Transport zwierzą na wystawę EE do Lipska
Po przeanalizowaniu geografii zgłoszeń na Wystawę EE Zarząd PZHGRiDI postanowił zorganizować odbiór zwierząt w następujący sposób.
20-10-2012
 
 
 
post nieprzeczytany post przeczytany post przyczepiony
 
 
1 2 3 4