Jeśli chceszbyć powiadamiany
o zmianach na stronie podaj swój adres e-mail
 
   
 
 
  wtorek 22 maja 2018  
 
 
Komunikat Zarządu w sprawie zasad zaopatrzenia hodowców w obrączki oraz znaczki dla królików na rok 2017
Zarząd PZHGRiDI informuje, że jak co roku o tej porze, wznawia zaopatrywanie wszystkich hodowców naszego Związku w obrączki i znaczki dla królików.

1. Pierwsze zamówienia należy przesłać do dnia 31 października 2016.
2. Zamówienia sporządzać na druku umieszczonym na stronie internetowej Związku.
3. Zamówienia przesyłać listem na adres: Godfryd Kuryło, ul. ks. Piotrowskiego 20
62-005 Owińska lub po zeskanowaniu emailem na adres: wangod@wp.pl (informacja telefoniczna: 601-770-370 lub 61/8 120 252).
4. Zamówienia podpisują upoważnione osoby.
5. Na początku stycznia 2017 roku każda zamawiająca organizacja otrzyma fakturę na zamówione obrączki i znaczki, którą należy zapłacić na konto Polskiego Związku.
6. Wysyłka zamówionych obrączek lub znaczków będzie dokonywana po opłaceniu należności określonej na fakturze.
7. Ceny obrączek i znaczków takie same jak w 2016 roku.

Jednocześnie przypominamy, że obrączki i znaczki nie są towarem handlowym a służą jedynie do oznakowania zwierząt naszych hodowców.

Zarzą PZHGRiDI
20 sierpnia 2016
06-09-2016