Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Rasowego i Królików - Kielce już za 15 dni
   
   
 
Jeśli chceszbyć powiadamiany o zmianach na stronie podaj swój adres e-mail
.
piątek 02 grudnia 2022
 
 
tytul
tresc
kolejność
 
 
Wystawa Krajowa: Kielce 2022 (17-18.12.2022) - komunikat
Lista wystawców, którzy zgłosili swój udział na Krajowej Wystawie Gołębi Rasowych, Drobiu Rasowego i Królików w Obsadzie Międzynarodowej POLAND 2022, która odbędzie się w dniach 17-18 grudnia 2022 na terenie TARGÓW KIELCE przy ul. Zakładowej 1.

W pliku załączonym do tego wpisu załączam wykaz zwierząt zgłoszonych na tegoroczną Wystawę Krajową. Zostały na niej wymienione nazwy poszczególnych ras gołębi, a następnie drobiu i na końcu królików.  

Niektóre rasy zwierząt nie są podane prawidłowo. Nazwy tych ras zostaną w sposób właściwy wskazane w katalogu po ich zweryfikowaniu (obecnie wpisane są w wersji podanej w zgłoszeniach).

Na końcu tego wykazu znajduje się lista wystawców, którzy zgłosili chęć zaprezentowania swoich zwierząt w wolierach.

Proszę wszystkie osoby, które zgłosiły swój udział w tej wystawie, aby zapoznały się z tą listą i sprawdziły czy podane tam dane są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku potrzeby dokonania korekty lub w przypadku, gdyby wystawca nie mógł się odnaleźć na tej liście proszę o pilny kontakt ze mną (tel. 606 926 811, e-mail: marek.kolinski1965@gmail.com.

VicePrezes ds. organizacyjnych
Marek Kolinski
załączniki:
30-11-2022
Wystawa Krajowa: Kielce 2022 (17-18.12.2022) - komunikat weterynaryjny
DOTYCZY WYSTAWCÓW na Krajowej Wystawie Gołębi Rasowych, Drobiu Rasowego i Królików w obsadzie międzynarodowej "POLAND 2022" organizowanej w dniach 17-18 grudnia 2022 .

OBOWIĄZKOWO KAŻDY WYSTAWCA (lub grupa wystawców) PRZY OSADZANIU ZWIERZĄT POWINIEN DOSTARCZYĆ ORGANIZATOROWI:

1) Zaświadczenie (wystawcy krajowi) wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla miejsca hodowli (z poza terenu powiatu kieleckiego) lub świadectwo zdrowia (wystawcy zagraniczni) wydane przez właściwe władze, stwierdzające że:

 • ptaki (gołębie i drób) pochodzą z obszaru wolnego od grypy ptaków i wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 • króliki pochodzą z obszarów wolnych od myxomatozy i krwotocznej choroby królików


 • Zaświadczenia będą honorowane do 5-dni od daty ich wystawienia, czyli dokument musi być wystawiony w terminie od 12-16 grudnia 2022 .

  2) Dokument (dla królików) poświadczający aktualne szczepienie przeciwko pomorowi królików i myxomatozie.

  3) W przypadku sprzedaży ptaków warunkiem wydania dokumentu zdrowia dla kupującego jest posiadanie przez sprzedającego dokumentu poświadczającego poddanie ich szczepieniom:

 • gołębie - przeciwko paramyxowirozie

 • drób - przeciwko chorobie Newcastle.


 • Zarząd PZHGRiDI
  23-11-2022
  Wystawa Krajowa - Kielce 2022 (17-18.12.2022)
  załączniki:
  22-09-2022
  Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 2021

  PZHGRiDI życzy wszystkim hodowcom i miłośnikom zwierząt wesołych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia.

  PZHGRiDI
  24-12-2021
  Wystawa Krajowa - Kielce 2022: karta zgłoszeń
  Karta Zgłoszeń na Wystawę Krajową, która ukazała się w najnowszym biuletynie nr 93/2021 jest nieaktualna .

  Karta została zmieniona już po oddaniu biuletynu do druku. Aktualnie obowiązująca Karta Zgłoszeń (zawierająca zmianę opłaty za zwierzę na 15 zł i opłatę boksu na hali nadwyżek w wysokości 200 zł dla zainteresowanych) oraz Regulamin są do pobrania tutaj na stronie poniżej plakatu.
  21-12-2021
  Wystawa Krajowa - Kielce 2022

  załączniki:
  15-12-2021
  Zaproszenie na seminarium dotyczące hodowli drobiu
  Szanowni Państwo,
  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w otwartych, comiesięcznych seminariach popularno-naukowych, dotyczących szeroko pojętej problematyki chowu i hodowli drobiu, w tym również drobiu ozdobnego.

  Inauguracyjne seminarium odbędzie się dniu 16 grudnia 2021 r. o godz. 18.00, podczas którego przedstawione zostaną następujące referaty:

 • „Egzo- i endopasożyty w kurniku oraz metody ich zwalczania” -wygłosi dr inż. Jerzy Kowal (Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, UR Kraków)

 • Czy możliwa jest poprawa produkcyjności niosek porażonych ptaszyńcem bez stosowania insektycydów? - wygłosi dr David Liszka (ICB Pharma, Jaworzno)

 • Transmisja spotkania odbywać się będzie na otwartym kanale YouTube, www.youtube.com/watch?v=ytqxZi8tV3k (dostęp również przez stronę PB WPSA), a materiały ze spotkania będą ponadto umieszczane na stronie PB WPSA (www.wpsa.pl).

  Seminaria odbywać się będą zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca w godzinach popołudniowych.

  Już teraz zapraszamy na kolejne seminarium w dniu 27 stycznia 2022 , którego tematem przewodnim będą metody zapewnienia prawidłowych warunków utrzymania ptaków. Referaty wygłoszą:

 • prof. dr hab. Anna Wójcik (Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, UWM Olsztyn)

 • mgr inż. Andrzej Zagórski (JOTAFAN, Kraków)

 • Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału i popularyzacji Webinariów, a także zgłaszanie propozycji tematyki wykładów.

  Bardzo prosimy o rozesłanie Zaproszenia do osób zainteresowanych

  W imieniu Organizatorów
  Prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski- Prezes PB WPSA
  dr hab. Marcin Lis, prof. URK - Sekretarz PB WPSA
  14-12-2021
  Wystawa Młodych - Kielce 2021: odwołana
  Drodzy hodowcy, Koleżanki i Koledzy,
  Zarząd Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza z przykrością informuje, że krajowa wystawa gołębi młodych, planowana w Kielcach w dniach 11-12 grudnia 2021, zostaje odwołana .

  Organizator wystawy, tj. Kielecki Związek HGR i DO informuje, że od dnia 07.12.2021 będzie dokonywał zwrotu wpłat za udział w wystawie, odpowiednio tak jak były one dokonywane.

  Zarząd Polskiego Związku HGR i DI
  02-12-2021
  Komunikat Zarządu Polskiego Związku w sprawie zgłoszeń symulacyjnych na Wystawę Europejską 2022
  Szanowni Prezesi i Członkowie naszych organizacji,
  Pomimo apelu Prezesa Jana Pajki podczas spotkania w Andrespolu o przysyłanie do końca listopada b.r. zgłoszeń symulacyjnych na  przygotowanym  formularzu zgłoszeniowym odzew jest niewielki. Zarząd PZ wyraża zaniepokojenie i obawy co do licznego udziału polskich wystawców w organizowanej przez nas Wystawie Europejskiej w przyszłym roku. Walny Zjazd Delegatów zaufał nam i upoważnił nas do przygotowania tej prestiżowej imprezy. Jak jednak Zarząd ma się wywiązać z powierzonego zadania, jeżeli już na początku nie widać współpracy i zaangażowania większości stowarzyszeń?  Prognozowanie ilości i rodzaju zwierząt oraz ilości wystawców jest niezbędny na tym etapie przygotowań.

  Dlatego zwracamy się do Organizacji, które do tej pory nie odpowiedziały na nasz apel o niezwłoczne przesłanie Formularza zgłoszeniowego - symulacji udziału ilościowego w Wystawie EE oraz   podanie osób do kontaktu.  

  Zarząd PZHGRiDI
  29-11-2021
  Komunikat Kolegium Sędziów
  Informuję sędziów, którzy brali udział w szkoleniu z opisowej karty oceny w Andrespolu w 2018r lub 2021, że w dniu 10 grudnia 2021 od godz. 10:00 w Kielcach odbędzie się szkolenie praktyczne. Zapisy proszę zgłaszać pod nr telef. 607-869-788 .

  Edward Gersztyn
  Przewodniczący Kolegium Sędziów
  23-11-2021
  Formularz zgłoszeniowy - SYMULACJA na XXX Europejską Wystawę Zwierząt Polska 2022
  W nawiązaniu do informacji przekazanych na zebraniu Prezesów w Andrespolu zachęcamy Prezesów do wypełnienia formularza i wysłania go do 30 listopada 2021 r, pocztą lub mailem na dane podane w kwestionariuszu.

  Z poważaniem - sekretarz PZHGRiDI
  Piotr Styczyński

  w załączeniu formularz do druku (PDF) lub do wypełnienia na komputerze (ODT)

  karta zgłoszeń (pdf):
  wystawa_europejska_2022-karta_zgloszen.pdf

  karta zgłoszeń (odt):
  wystawa_europejska_2022-karta_zgloszen.odt
  13-10-2021
  kolejne strony:
  ...
  4
  ...