Jeśli chceszbyć powiadamiany o zmianach na stronie podaj swój adres e-mail
.
sobota 03 czerwca 2023
 
 
tytul
tresc
kolejność
 
 
Zaproszenie na Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza
Zarząd Główny PZHGRiDI w oparciu o par. 13 i 14 Statutu zwołuje na dzień 25 czerwca 2023 roku Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. Sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów odbędzie się 25 czerwca 2023r., w pierwszym terminie o godz. 9:45 lub w drugim terminie o godz. 10:00.

Miejscem odbycia Zjazdu będzie Hotel - Azymut, 95-020 Andrespol ul. Rokicińska 104, tel. 42/2132257.

Karty delegatów służące do głosowania zostaną wręczone delegatom w dniu Zjazdu, po podpisaniu listy obecności i okazaniu dowodu tożsamości. Delegatom, którzy przyjadą wcześniej zapewniamy śniadanie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zjazdu  i  powitanie zgromadzonych osób.
2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Uchwalenie  „Regulaminu obrad ”.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
6. Wybór Komisji:
a. Mandatowo - Skrutacyjnej
b. Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku  za  rok 2022 r.  
8. Sprawozdanie finansowe Związku za rok 2022.
9.  Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
10. Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego za  rok 2022.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie ważności Zjazdu.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Podjęcie uchwał o:
a)  przyjęciu sprawozdania finansowego Związku za rok 2022,
b) udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2022,
c) przyznanie godności Honorowego Członka Polskiego Związku,
d) organizacji i uczestnictwie w Wystawach Krajowych.
14. Przerwa obiadowa
15. Wolne głosy i wnioski
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
17. Zakończenie obrad.                          
18-05-2023
Regulamin i karta zgłoszęn na wystawę krajową - Szczecin 2012
W załączeniu pliki do pobrania.
22-12-2011
II Indywidualne Mistrzostwa Klubu Srebrniaka
Klub Srebrniaka im. Ryszarda Pawłowskiego z siedzibą w Radomiu zaprasza wszystkich miłośników gołębi ras PDL na II Indywidualne Mistrzostwa Klubu.
19-12-2011
Nowe publikacje
W dziale 'druki do pobrania' umieściłem następujące dokumenty:
- wykaz wystaw specjalistycznych dla poszczególnych ras 2011/2012 (wersja niemiecka)
- wykaz wystaw krajowych 2011/2012 (wersja niemiecka)
24-11-2011
Nagrody na wystawach Kielce 2011 i Szczecin 2012
nagrody za najlepszą kolekcje w rasie Mewka Polska (wystawa - Kielce 2011) i Maściuch Polski (wystawa - Szczecin 2012)
10-11-2011
Magazyn "Gołębie"
w załączeniu numery 52 w wersji PDF
02-11-2011
Oferta stoisk dla związków, kół oraz hodowców
Oferta stoiska skierowana do związków, kół oraz hodowców podczas "Krajowej Wystawy Gołębi Młodych i Drobnego Inwentarza - Kielce 2011"
31-10-2011
Błąd w numerze konta PZHGRiDI
Zarząd Polskiego Związku HGR i DI, uprzejmie informuje, że w treści Regulaminu krajowej wystawy w Kielcach, wysłanego w Biuletynie Związkowym, podany został błędnie nr konta Polskiego Związku. Pełny i prawidłowy nr konta to:

29 1020 4027 0000 1402 0478 0260
18-10-2011
Zmiany w Kolegium Sędziów
Uprzejmie informujemy, że w dniu 11.09.2011 odbyły się wybory Kolegium Sędziów w ramach Polskiego Związku HGRiDI.
28-09-2011
Nowe publikacje
W drukach do pobrania umieściłem następujące dokumenty:
28-09-2011
II Europejska Wystawa Garłacza Górnośląskiego Koroniastego - dodatkowe materiały
W dniach 19-20.11.2011r. w Kozach koło Bielska-Białej odbędzie się II Europejska Wystawa Garłacza Górnośląskiego Koroniastego.
09-09-2011
Aktualna lista sędziów
W dziale 'druki do pobrania' umieściłem aktualną listę sędziów. Spis sędziów w dziale 'kolegium sędziów -> wykaz sędziów' będę aktualizował zgodnie z nową listą.
07-09-2011
Formularz zamówienia obrączek na rok 2012
W dziale 'druki do pobrania' umieściłem formularz zamówienia obrączek na rok 2012.
06-09-2011
Wykaz Ras Drobiu Ozdobnego
W dziale 'druki do pobrania' umieściłem wykaz ras drobiu ozdobnego.
01-09-2011
Statut PZHGRiDI
W dziale druki do pobrania umieściłem statut Polskiego Związku.
30-08-2011
Międzynarodowe Szkolenie dla Sędziów ds. Oceny Gołębi i Drobiu 16-18 września 2011
W załączeniu pliki z zaproszeniem oraz programem imprezy.
09-08-2011
Magazyn "Gołębie"
w załączeniu numery 50 i 51 w wersji PDF
03-08-2011
Wyjaśnienie
W zakończeniu sprawozdania ze Zjazdu Delegatów w Kozienicach z 11 czerwca 2011 r. zamieszczonym w czasopiśmie Gołębie i Drobny Inwentarz, nr 51/2011, s. 28, napisałem następujące słowa...
25-07-2011
Podziękowanie
W związku z apelem o pomoc koledze Danielowi Nogaj, którego doświadczyła klęska pożaru, chcielibyśmy podziękować Kolegom hodowcom z:
25-07-2011
Druki do pobrania
W dziale 'druki do pobrania' pojawiły się następujące dokumenty:

- regulamin Kapituły Odznaczeń
- wniosek do Kapituły Odznaczeń o przyznanie wyróżnienie
24-06-2011
Odszedł od nas ...
13 czerwca 2011 roku odszedł od nas na zawsze Edward Złotkowski. Zmogła go długa i ciężka choroba.
16-06-2011
Pokaz gołębi klubu Lwowiak
Zachodniopomorski Klub Hodowców Gołębi Krótkodziobych  "LWOWIAK" działający przy Szczecińskim Związku Hodowców Gołębi  Rasowych i Drobiu Ozdobnego zwraca  się do Was z informacją o pokazie gołębi młodych w dniach 10-11.09.2011r.
13-06-2011
Zwyczajny Zjazd Delegatów PZHGRiDI
Zjazd odbędzie się 11 czerwca 2011 roku o godz. 10.00 w pierwszym; o godz. 10.15 w drugim terminie. Miejsce Zjazdu: Kozienice, ul. Batalionów Chłopskich 5,  lokal w  restauracji  „BRAWO”.
Regulamin Zjazdu Delegatów w załączeniu.
10-06-2011
Komunikaty Zarządu z dnia 2 kwietnia 2011 r.
1. Zarząd PZHGRiDI zwraca się do Stowarzyszeń Członkowskich z uprzejmą prośbą by ...
21-04-2011
Figurki gołębi
Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych o możliwości zamówienia statuetek, naturalnej wielkości gołębi różnych ras.
11-04-2011
Gratulacje
Zarząd Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza składa Pani dr Monice Łukasiewicz serdeczne GRATULACJE z okazji uzyskania stopnia naukowego doktora.
23-02-2011
kolejne strony:
...
14
...