Krajowya Wystawa Gołębi Młodych - 2023 już za 60 dni
   
   
 
Jeśli chceszbyć powiadamiany o zmianach na stronie podaj swój adres e-mail
.
wtorek 03 października 2023
 
 
tytul
tresc
kolejność
 
 
Wystawa Krajowa - Kielce 2022

załączniki:
15-12-2021
Zaproszenie na seminarium dotyczące hodowli drobiu
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w otwartych, comiesięcznych seminariach popularno-naukowych, dotyczących szeroko pojętej problematyki chowu i hodowli drobiu, w tym również drobiu ozdobnego.

Inauguracyjne seminarium odbędzie się dniu 16 grudnia 2021 r. o godz. 18.00, podczas którego przedstawione zostaną następujące referaty:

 • „Egzo- i endopasożyty w kurniku oraz metody ich zwalczania” -wygłosi dr inż. Jerzy Kowal (Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, UR Kraków)

 • Czy możliwa jest poprawa produkcyjności niosek porażonych ptaszyńcem bez stosowania insektycydów? - wygłosi dr David Liszka (ICB Pharma, Jaworzno)

 • Transmisja spotkania odbywać się będzie na otwartym kanale YouTube, www.youtube.com/watch?v=ytqxZi8tV3k (dostęp również przez stronę PB WPSA), a materiały ze spotkania będą ponadto umieszczane na stronie PB WPSA (www.wpsa.pl).

  Seminaria odbywać się będą zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca w godzinach popołudniowych.

  Już teraz zapraszamy na kolejne seminarium w dniu 27 stycznia 2022 , którego tematem przewodnim będą metody zapewnienia prawidłowych warunków utrzymania ptaków. Referaty wygłoszą:

 • prof. dr hab. Anna Wójcik (Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, UWM Olsztyn)

 • mgr inż. Andrzej Zagórski (JOTAFAN, Kraków)

 • Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału i popularyzacji Webinariów, a także zgłaszanie propozycji tematyki wykładów.

  Bardzo prosimy o rozesłanie Zaproszenia do osób zainteresowanych

  W imieniu Organizatorów
  Prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski- Prezes PB WPSA
  dr hab. Marcin Lis, prof. URK - Sekretarz PB WPSA
  14-12-2021
  Wystawa Młodych - Kielce 2021: odwołana
  Drodzy hodowcy, Koleżanki i Koledzy,
  Zarząd Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza z przykrością informuje, że krajowa wystawa gołębi młodych, planowana w Kielcach w dniach 11-12 grudnia 2021, zostaje odwołana .

  Organizator wystawy, tj. Kielecki Związek HGR i DO informuje, że od dnia 07.12.2021 będzie dokonywał zwrotu wpłat za udział w wystawie, odpowiednio tak jak były one dokonywane.

  Zarząd Polskiego Związku HGR i DI
  02-12-2021
  Komunikat Zarządu Polskiego Związku w sprawie zgłoszeń symulacyjnych na Wystawę Europejską 2022
  Szanowni Prezesi i Członkowie naszych organizacji,
  Pomimo apelu Prezesa Jana Pajki podczas spotkania w Andrespolu o przysyłanie do końca listopada b.r. zgłoszeń symulacyjnych na  przygotowanym  formularzu zgłoszeniowym odzew jest niewielki. Zarząd PZ wyraża zaniepokojenie i obawy co do licznego udziału polskich wystawców w organizowanej przez nas Wystawie Europejskiej w przyszłym roku. Walny Zjazd Delegatów zaufał nam i upoważnił nas do przygotowania tej prestiżowej imprezy. Jak jednak Zarząd ma się wywiązać z powierzonego zadania, jeżeli już na początku nie widać współpracy i zaangażowania większości stowarzyszeń?  Prognozowanie ilości i rodzaju zwierząt oraz ilości wystawców jest niezbędny na tym etapie przygotowań.

  Dlatego zwracamy się do Organizacji, które do tej pory nie odpowiedziały na nasz apel o niezwłoczne przesłanie Formularza zgłoszeniowego - symulacji udziału ilościowego w Wystawie EE oraz   podanie osób do kontaktu.  

  Zarząd PZHGRiDI
  29-11-2021
  Komunikat Kolegium Sędziów
  Informuję sędziów, którzy brali udział w szkoleniu z opisowej karty oceny w Andrespolu w 2018r lub 2021, że w dniu 10 grudnia 2021 od godz. 10:00 w Kielcach odbędzie się szkolenie praktyczne. Zapisy proszę zgłaszać pod nr telef. 607-869-788 .

  Edward Gersztyn
  Przewodniczący Kolegium Sędziów
  23-11-2021
  Formularz zgłoszeniowy - SYMULACJA na XXX Europejską Wystawę Zwierząt Polska 2022
  W nawiązaniu do informacji przekazanych na zebraniu Prezesów w Andrespolu zachęcamy Prezesów do wypełnienia formularza i wysłania go do 30 listopada 2021 r, pocztą lub mailem na dane podane w kwestionariuszu.

  Z poważaniem - sekretarz PZHGRiDI
  Piotr Styczyński

  w załączeniu formularz do druku (PDF) lub do wypełnienia na komputerze (ODT)

  karta zgłoszeń (pdf):
  wystawa_europejska_2022-karta_zgloszen.pdf

  karta zgłoszeń (odt):
  wystawa_europejska_2022-karta_zgloszen.odt
  13-10-2021
  Komunikat Komisji Standaryzacyjnej Gołębi i Drobiu
  W związku z przeniesieniem wiosennego terminu trwających rejestracji ras drobiu na Krajowej Wystawie Gołębi Młodych i Drobnego Inwentarza w dniach 11-12.12.2021, Komisje Standaryzacyjne proszą zainteresowanych hodowców o potwierdzenie udziału i aktualizację wymaganych dokumentów zgodnie z Regulaminem Rejestracji Nowych Ras do przewodniczących KS do dnia 15.11.2021. Jeżeli hodowca nie dokona aktualizacji, standaryzacja odbędzie się na podstawie dotychczasowych  dokumentów. Przypominamy, że wymagany jest udział trzech kolejnych roczników rejestrowanej rasy. Inne wymagania opisane są w w/w regulaminie.

  Przewodniczący Komisji Standaryzacyjnych
  12-10-2021
  Komunikat Prezydium Kolegium Sędziów
  Prezydium Kolegium Sędziów informuje, że na Krajowej Wystawie Gołębi Młodych i Drobnego Inwentarza w Kielcach odbędą się egzaminy sędziowskie w dniu 10.12.2021r od godz. 9:30, a egzaminy asystenckie w dniu 11.12.2021r od godz. 10:00.

  Przewodniczący Kolegium Sędziów
  12-10-2021
  Nowe wystawy w kalendarzu
  XVI Wystawa Klubu Srebrniaka Im. R. Pawłowskiego|Klub Srebrniaka Im. R. Pawłowskiego Z Siedzibą w Radomiu|Radom, Hala Sportowa AGA ul. 1905-go roku, 26-600|27-11-2021|28-11-2021
  30-09-2021
  Nowe wystawy w kalendarzu
  XXV Regionalna Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików Czaplinek 2021|Szczeciński Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików|Czaplinek, Hala Widowiskowo- Sportowa przy ulicy Wałeckiej 49 |06-11-2021|07-11-2021
  17-09-2021
  Nowe wystawy w kalendarzu
  Wystawa Drobnego Inwentarza w Knurowie |Stowarzyszenie Miłośników Drobnego Inwentarza w Knurowie|Knurów, hala MOSiR Knurów
  ul. Górnicza 2
  44-193 Knurów|19-11-2021|21-11-2021
  09-09-2021
  magazyn "Gołębie i drobny inwentarz", nr 92  Nowy numer do pobrania w dziale "Magazyn Gołębie i drobny inwentarz".


  08-09-2021
  Nowe wystawy w kalendarzu
  Wystawa w Wilczy|Stowarzyszenie Hobbystów Drobnego Inwentarza w Wilczy|Wilcza, ul. Karola Miarki 9 (Zameczek)|25-09-2021|26-09-2021|Wystawa w Opolu |Opolskie Towarzystwo Hodowców Drobnego Inwentarza|Opole, Ul. Wrocławska 172 " przy Klube  Jeździeckim Ostroga |13-11-2021|14-11-2021|Jesienna Wystawa Drobiu Ozdobnego, Gołębi, Królików i Drobnego Inwentarza Czechowice-dziedzice|Regionalna Liga Hodowli Ptaków i Drobnego Inwentarza w Czechowicach-dziedzicach|Czechowice-Dziedzice, ul.Słowackiego 34 obok hipermarketu Kaufland|30-09-2021|03-10-2021
  06-09-2021
  Zaproszenie na zebranie sprawozdawczo - wyborcze
  Zarząd Główny PZHGRiDI zaprasza Prezesów naszych organizacji oraz czynnych sędziów na zebranie sprawozdawczo - wyborcze połączone ze szkoleniem i omówieniem ważnych spraw związkowych.

  data zebrania: 3 październik 2021
  godzina:zebrania: 10:00
  miejsce zebrania: Andrespol, ul. Rokicińska 104.

  Porządek zebrania:

  1) 10:00 - 10:10 Otwarcie zebrania.
  2) 10:10 - 10:30 Informacja dotycząca dystrybucji i wydania nowych wzorców gołębi.
  3) 10:30 - 11:30 Szkolenie poświęcone ubarwieniu gołębi.
  4) 11:30 - 12:00 Przerwa kawowa.
  5) 12:00 - 12:30 Sprawozdanie Prezydium Kolegium Sędziów i zaprezentowanie nowych składów osobowych Prezydium Kolegium Sędziów oraz Komisji Standaryzacyjnych do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu PZHGRiDI.
  6) 12:30 - 13:00 Dystrybucja obrączek na 2022 r.
  7) 13:00 - 13:30 Omówienie organizacji Wystaw Krajowych.
  8) 13:30 - 13:45 Omówienie międzynarodowego szkolenia sędziów ds. oceny królików, które odbędzie się 18-20 marca 2022 r., we Wrocławiu.
  9) 13:45 - 14:30 Omówienie organizacji Wystawy Europejskiej w Polsce.
  10) 14:30 - 15:00 Dyskusja i wolne wnioski.
  11) 15:00 Zakończenie spotkania, obiad.

  Prosimy o zgłoszenia imienne osób deklarujących przyjazd. Termin zgłoszenia do 26 września 2021 na adres e-mail: pzhgridi@interia.pl lub tel. 503 039 284. Zaproszenie otrzymują Prezesi w celu powiadomienia zainteresowanych i zorganizowania ewentualnie wspólnego przyjazdu.

  Prezes Zarządu PZHGRiDI
  Jan Pajka
  02-09-2021
  Komunikat Głównego Sądu Koleżeńskiego przy PZHGRiDI
  11 lipca 2021 roku, na Walnm Zjeździe delegatów P.Z.H.G.R.I.D.I został wybrany skład Głównego Sądu Koleżeńskiego na nową, czteroletnią kadencję. Delegaci wybrali spośród siebie na jego członków : Waldemara Kurtysa, Ignacego Bazana, Jerzego Pawlaka, Roberta Cierpiałowskiego i Krzystofa Stachurskiego. Głóny Sąd Koleżeński na swoim pierwszym posiedzeniu nowej kadencji ukonstutułował się w sposób następujący:

  Krzysztof Stachurski - przewodniczący,
  Robert Cierpiałowski - wice przewodniczący,
  Jerzy Pawlak - sekretarz,
  Ignacy Bazan - członek,
  Waldemar Kurtys - członek.

  Wszelkie sprawy związane z działalnością statutową G.S.K. należy zgłaszać do przewodniczącego Sądu pod adres Pracownia Złotnicza (konieczny dopisek) 04-172 Warszawa ul. Grochowska 99 lub telefonicznie na numer 504 285 724 .

  Przewodniczący G.S.K. Krzysztof Stachurski.
  25-08-2021
  Komunikat Zarządu Głównego Polskiego Związku
  Szanowni Delegaci na Zjazd Polskiego Związku HGRiDI, Szanowni Hodowcy,

  Zarząd Polskiego Związku, uprzejmie informuje, że tuż po wyborach w dniu 11.07.br., nastąpiły pewne emocjonalne, nieoczekiwane rezygnacje w nowo wybranym składzie Zarządu. Jednak po przedyskutowaniu zaistniałej sytuacji i po przemyśleniach, aby uszanować wolę Delegatów wyrażoną podczas wyborów, rezygnacje te zostały wycofane. Wszystkich zainteresowanych uprzejmie informujemy, że Zarząd pracuje w składzie wybranym podczas Zjazdu Delegatów w dniu 11.07.br. Zarząd Polskiego Związku rozpoczyna normalnie wykonywanie swoich obowiązków. Komunikat ten wydajemy aby przekazać informację wszystkim, którzy są zainteresowani sytuacją w Polskim Związku HGRiDI. Za zaistniałą, nieprzewidzianą sytuację wszystkich serdecznie przepraszamy.

  Z wyrazami szacunku
  22-07-2021
  Zmiany
  Szanowni Hodowcy,
  W wyniku głosowań przeprowadzonych podczas Wyborczego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku nastąpiły zmiany w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej oraz w Sądzie Koleżeńskim. Uaktualnione składy poszczególnych ciał wraz z danymi kontaktowymi zostaną podane wkrótce.
  15-07-2021
  magazyn "Gołębie i drobny inwentarz", nr 91  Nowy numer do pobrania w dziale "Magazyn Gołębie i drobny inwentarz".


  08-06-2021
  Komunikat Zarządu Głównego Polskiego Związku
  Szanowni Prezesi i Delegaci Organizacji zrzeszonych w PZHGRiDI,

  Zarząd Główny PZHGRiDI w oparciu o par. 14 Statutu zwołuje na dzień 11 lipca 2021 roku Sprawozdawczo - Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.

  Ponieważ po raz kolejny będziemy spotykać się w czasie trwania pandemii Covid-19, co skutkuje obowiązkiem przestrzegania reżimu sanitarnego oraz obowiązujących ograniczeń dotyczących zgromadzeń. Zobowiązuje się więc Prezesów Organizacji do przekazania pisemnie na adres Polskiego Związku ul. Królewska 52/10, 30-045 Kraków lub e-mail: pzhgridi@interia.pl w terminie do 04 lipca b.r. danych osobowych - imienia i nazwiska Delegatów, którzy będą uczestniczyć w Zjeździe w dniu 11 lipca b.r.,

  Ponadto, w związku z wydanym przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem o nie wliczaniu w limit uczestników osób zaszczepionych zwracamy się z prośbą, aby Organizacje przy zgłaszaniu Delegatów informowały kto został zaszczepiony, a samych Delegatów o to, aby posiadali przy sobie podczas Zjazdu zaświadczenia o szczepieniu.

  Sprawozdawczo - Wyborczy Walny Zjazd Delegatów odbędzie się 11 lipca 2021 w pierwszym terminie o godz. 10.00 lub w drugim terminie o godz. 10.15

  Miejsce zjazdu:
  Targi Kielce S.A , ul. Zakładowa 1, wjazd bramą nr 3

  WAŻNE !!!

  Szanowni Prezesi,
  W związku z bardzo ważnym wydarzeniem, jakim będzie organizacja przez Polskę w 2022r. Europejskiej Wystawy prosimy, aby obecny na zjeździe Delegat przygotował stanowisko swojego stowarzyszenia dotyczące pomocy przy organizacji Europejskiej Wystawy, szczególnie w zakresie wypożyczenia sprzętu wystawowego (przede wszystkim klatek dla gołębi, królików, drobiu oraz wolier ekspozycyjnych) oraz zaproponowania ludzi, którzy chcieliby i mogli merytorycznie zaangażować się w tym przedsięwzięciu. Bardzo potrzebne będą również osoby znające języki obce.

  Prosimy o bardzo poważne potraktowanie naszego apelu. Spotkajmy się przygotowani na merytoryczną dyskusję.

  Prezes Zarządu PZHGRiDI
  Jan Pajka
  31-05-2021
  Komunikat Zarządu Głównego PZHGRiDI dotyczący zamawiania i dystrybucji nowej edycji Wzorców Gołębi Rasowych
  Szanowni Członkowie PZHGRiDI,
  Zarząd Główny PZ informuje, że rozpoczyna dystrybucję znowelizowanych Wzorców Gołębi Rasowych. Nowe wzorce składają się z dwóch części (dwa segregatory) których całkowity koszt wraz z przesyłką wynosi 290 zł.

  Zamówienia można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie PZ w zakładce „druki do pobrania”. Przed złożeniem zamówienia prosimy o dokładne zapoznanie się z załącznikiem do formularza „zasady zamawiania i dystrybucji wzorców” Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:

  Stowarzyszeniom:
  Prezes Jan Pajka - tel. 503039284

  Sędziom i asystentom:
  V-ce Prezes ds. hodowlanych Edward Gersztyn - tel. 607869788

  UWAGA: Liczba egzemplarzy jest ograniczona!

  W przypadku większego popytu niż wynosi pierwszy nakład pierwszeństwo otrzymania wzorców będą miały organizacje, które jako pierwsze złożą zamówienia - decyduje data wpłynięcia zamówienia do ZG PZ. Pozostałe organizacje otrzymają wzorce po wykonaniu dodruku nakładu w późniejszym terminie.

  Formularz zamówienia wzorców gołębi oraz zasady dystrybucji (wersja do druku):
  formularz_zamowienia_wzorcow_golebi_oraz_zasady dystrybucji_(11.05.2021).pdf

  Formularz zamówienia wzorców gołębi oraz zasady dystrybucji (wersja do edycji):
  formularz_zamowienia_wzorcow_golebi_oraz_zasady dystrybucji_(11.05.2021).doc
  11-05-2021
  magazyn "Gołębie i drobny inwentarz", nr 90  Nowy numer do pobrania w dziale "Magazyn Gołębie i drobny inwentarz".


  01-03-2021
  magazyn "Gołębie i drobny inwentarz", nr 89  Nowy numer do pobrania w dziale "Magazyn Gołębie i drobny inwentarz".


  25-11-2020
  Komunikat Zarządu PZHGRiDI dotyczący Wystawy Krajowej - Kielce 2021
  Z przykrością informujemy, że Krajowa Wystawa w Kielcach planowana na 30-31 stycznia 2021r. zostaje odwołana .

  Na obiektach Targów Kielce S.A. powstaje szpital tymczasowy. Zarząd przeanalizował obecną sytuację epidemiologiczną w kraju podjął decyzje o odwołaniu wystawy. Zorganizowanie tak dużego wydarzenia jaką jest Wystawa Krajowa połączona z obchodami 30- lecia działalności Polskiego Związku w obecnej sytuacji pandemii jest niemożliwe.

  Zarząd PZHGRiDI
  14-11-2020
  Komunikat Zarządu PZHGRiDI
  Z przykrością informujemy, że Krajowa Wystawa Zwierząt Młodych planowana na 12-13 grudnia 2020 w Kielcach ZOSTAJE ODWOŁANA .

  Życzymy  Dużo  Zdrowia
  Zarząd PZHGRiDI
  28-10-2020
  Komunikat Zarządu PZHGRiDI
  Szanowni Hodowcy,
  W tym trudnym czasie, kiedy zagrożona jest organizacja wystaw, a co za tym idzie ograniczonymi możliwościami sprzedaży zwierząt, Zarząd Główny PZHGRIDI postanowił oddać łamy naszego pisma i utworzyć dział „wymienię - sprzedam” poświęcając go na potrzeby ogłoszeń naszych hodowców.

  Ogłoszenia będą przyjmowane bezpłatnie wyłącznie od hodowców - członków związków i stowarzyszeń zrzeszonych w PZHGRiDI.

  Ogłoszenia będą przyjmowane według poniższego formularza:
  - Imię i nazwisko hodowcy ..................................................
  - Numer organizacji ..................................................
  - numer telefonu ..................................................
  - nazwa sprzedawanej rasy ..................................................
  - proponuje wymianę lub sprzedaż ..................................................
  - nazwa rasy ..................................................
  - ew. cena ..................................................

  Treść ogłoszenia (max. 150 znaków):

  przykładowa treść ogloszenia

  Sprzedam-wymienię: gołębie, drób, króliki rasy .................................................. w kolorach .................................................. . Cena ew. sprzedaży do uzgodnienia + koszt przesyłki, tel: 123-040-567, e-mail .................................................. Można załączyć zdjęcie.

  Publikacji podlegać będzie wyłącznie treść ogłoszenia. Pozostałe dane wyłącznie do wiadomości redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych ogłoszeń - decyduje kolejność nadesłania, redagowania treści ogłoszenia. W przypadku nieukazania się ogłoszenia w bieżącym wydaniu aby ukazało się w następnym wydaniu należy przesłać powtórnie. Ogłoszenia będą przyjmowane do 30 dni przed wydaniem kolejnego biuletynu mailem na adres pzhgridi@interia.pl (liczy się data otrzymania wiadomości).
  21-10-2020
  kolejne strony:
  ...
  3
  ...