Jeśli chceszbyć powiadamiany o zmianach na stronie podaj swój adres e-mail
.
  sobota 03 czerwca 2023  
 
  Ankieta kandydata na asystenta  
 
 
  Ankieta kandydata na sędziego  
 
 
  Ankieta sędziego czynnego  
 
 
  Arkusz oceny królików  
 
 
  Bibliografia kolegium sędziów  
 
 
  Charakterystyka rasy  
 
 
  Instrukcja oceny drobiu rasowego  
 
 
  Instrukcja oceny gołębi rasowych  
 
 
  Instrukcja oceny królików rasowych  
 
 
  Karta poszerzenia uprawnień  
 
 
  Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dla kandydatów na sędziów gołębi  
 
 
  Projekt wzorca  
 
 
  Przewodniczący komisji sędziowskiej  
 
 
  Przykładowy test egzaminacyjny  
 
 
  Przykładowy test egzaminacyjny na asystenta  
 
 
  Pytania egzaminacyjne na kandydatów na sędziów gołębi  
 
 
  Raport sędziego obserwatora wystawy  
 
 
  Regulamin Komisji Standaryzacyjnej  
 
 
  Regulamin Prezydium Kolegium Sędziów PZHGRiDI  
 
 
  Regulamin przyznawania Certyfikatu Licencyjno-Wzorcowej Hodowli Gołębi Rasowych  
 
 
  Regulamin wystaw  
 
 
  Sędzia obserwator wystawy  
 
 
  Wniosek o przyznanie Certyfikatu Hodowli Licencyjno - Wzorcowej  
 
 
  Wniosek o rejestreację / nowelizację wzorca kur  
 
 
  Wykaz hodowców  
 
 
  Wykaz sędziów  
 
 
  Zbiorcze zestawienie kolekcji: Kolekcja Klasy "Sport"  
 
 
  Zbiorcze zestawienie tytułów: Champion w Rasie, Zwycięzca w Rasie, Zwycięski Lotnik  
 
 
  Zbiorcze zestawienie tytułów: Mistrz Polski, Sportowy Mistrz Polski  
 
 
  Zbiorcze zestawienie tytułów: Najlepszy w Rasie Ginącej, Najlepszy Lotnik  
 
 
  Zbiorcze zestawienie tytułów: Wyróżniony w Rasie, Wyróżniony Lotnik