Jeśli chceszbyć powiadamiany o zmianach na stronie podaj swój adres e-mail
.
  wtorek 30 maja 2023  
 
 
Sroczka Polska Krótkodzioba (EE 969)
Pochodzenie:
Duży wkład w wyhodowaniu tej rasy w latach 1920-1940 włożyli hodowcy z Łodzi, Kalisza, Zduńskiej Woli i Warszawy. Po roku 1945 włączyli się hodowcy z innych rejonów kraju, jak z Gdańska, Włocławka i Płocka. Rozpoczęli krzyżować z Krymką Białostocką, Wywrotkiem Mazurskim i Królewieckim Jednokolorowym z białymi lotkami. Po włączeniu się większego grona hodowców, nastąpiła ostra weryfikacja tej rasy pod kątem zmniejszenia figury, skrócenia dzioba, oraz powiększenia łapci na nogach. Pod koniec lat 80 - tych uzyskano ładną w budowie i rysunku Krótkodziobą Sroczkę Polską, o mniej niż średniej figurze, dość wysoką na nogach i z dużymi łapciami na stopach.

Wrażenie ogólne:
Sylwetka o pięknym kształcie, postawa dumna, o paradnie wypiętej, uniesionej piersi i lekko wygiętej do tyłu szyi. Jest to gołąb krótkodzioby, dwukolorowy o pięknym rysunku, średnio małej wielkości, typu lotnego, wywracający, łagodny i mało płochliwy.
numer obrączki   9