Jeśli chceszbyć powiadamiany o zmianach na stronie podaj swój adres e-mail
.
  sobota 03 czerwca 2023  
 
 
Hanowerski Lotny (EE 813)
Pochodzenie:
Stara regionalna rasa Dolnej Saksonii.

Wrażenie ogólne:
Długi o poziomej postawie gołąb nisko stojący. Linia grzbietu do ogona trochę wklęsła oraz wygięta, co daje postawę poziomo stojącą. Rozróżniane są gołębie białookie oraz czerwonookie. Podział na białookie i czerwonookie wynika z barwy obwódki ocznej. Nazewnictwo to przyjęło się nie tylko na barwę oka. Czerwonookie są przede wszystkim nieco silniejsze w budowie korpusu od białookich.
numer obrączki   8