Jeśli chceszbyć powiadamiany o zmianach na stronie podaj swój adres e-mail
.
  wtorek 30 maja 2023  
 
 
Nadreński Klakier Kołujący (EE 1103)
Pochodzenie:
Holandia. Po raz pierwszy opisany w 1599 roku przez Aldrovandiego. Współczesny wygląd z niepełnym mnisim rysunkiem wywodzi się mniej więcej od około roku 1850 z Niederhein (Nadrenia).

Wrażenie ogólne:
Gołąb mocny, przysadzisty typu polnego, pełen temperamentu, który ujawnia się szczególnie podczas spiralnego lotu i klaskania skrzydłami. (Szczególną cechą rasy jest lot spiralny i klaskanie skrzydłami, pojmowane w hodowli gołębi jako dobro kulturowe. Samiec, który nie wykazuje specyficznego lotu powinien być wykluczony z hodowli. Budowa, kolor i rysunek nie stanowią same w sobie celu hodowlanego).
numer obrączki   7