Jeśli chceszbyć powiadamiany o zmianach na stronie podaj swój adres e-mail
.
  wtorek 30 maja 2023  
 
 
Bielcki Krótkodzioby
Pochodzenie:
Bardzo stara rasa mołdawska. Nazwa pochodzi od starego centrum hodowlanego na północy Mołdawii-miasta Bielce.
W Mołdawii bielckie nazywane są także „tureckimi czubatymi”.
Spokrewnione są z wywrotkami jaskimi, siedmiogrodzkimi wywrotkami dwuczubymi i wywrotkami botoszańskimi.
Należą do krótkodziobych wywrotków mołdawskich. Obecnie częściowo zatraciły bardzo dobre zdolności lotowe.

Wrażenie ogólne:
Gołąb mały, wielkością zbliżony do barwnogłówki poznańskiej, o zwartej budowie, jedno- lub dwuczuby, krótkodzioby, z gołymi nogami lub łapciaty, o żywym temperamencie.
numer obrączki   7/10