Aktualności
Zarząd
Komisja Rewizyjna
Sąd Koleżeński
Kolegium Sędziów
Sekcja Gołębi
Wystawy
Rasy Polskie
Rasy Zarejestrowane
gołębie
drób
Wykaz Obrączek
Wykaz Znaczków
Galerie
Druki
Związki i Stowarzyszenia
Kluby
Odnośniki
Pytania i Odpowiedzi
Kontakt
Gołębie i Drobny Inwentarz
Kwartalnik Dla Hodowcy
---
Rasy Zarejestrowane
wtorek 25 czerwca 2024
gołębie
Bielcki Krótkodzioby
nr obrączki
7/10
Pochodzenie:
Bardzo stara rasa mołdawska. Nazwa pochodzi od starego centrum hodowlanego na północy Mołdawii-miasta Bielce.
W Mołdawii bielckie nazywane są także „tureckimi czubatymi”.
Spokrewnione są z wywrotkami jaskimi, siedmiogrodzkimi wywrotkami dwuczubymi i wywrotkami botoszańskimi.
Należą do krótkodziobych wywrotków mołdawskich. Obecnie częściowo zatraciły bardzo dobre zdolności lotowe.

Wrażenie ogólne:
Gołąb mały, wielkością zbliżony do barwnogłówki poznańskiej, o zwartej budowie, jedno- lub dwuczuby, krótkodzioby, z gołymi nogami lub łapciaty, o żywym temperamencie.