Aktualności
Zarząd
Komisja Rewizyjna
Sąd Koleżeński
skład
komunikaty
publikacje
Kolegium Sędziów
Sekcja Gołębi
Wystawy
Rasy Polskie
Rasy Zarejestrowane
Wykaz Obrączek
Wykaz Znaczków
Galerie
Druki
Związki i Stowarzyszenia
Kluby
Odnośniki
Pytania i Odpowiedzi
Kontakt
Gołębie i Drobny Inwentarz
Kwartalnik Dla Hodowcy
---
Sąd Koleżenski
niedziela 19 maja 2024
komunikaty
Komunikat Głównego Sądu Koleżeńskiego przy PZHGRiDI
11 lipca 2021 roku, na Walnm Zjeździe delegatów P.Z.H.G.R.I.D.I został wybrany skład Głównego Sądu Koleżeńskiego na nową, czteroletnią kadencję. Delegaci wybrali spośród siebie na jego członków : Waldemara Kurtysa, Ignacego Bazana, Jerzego Pawlaka, Roberta Cierpiałowskiego i Krzystofa Stachurskiego. Głóny Sąd Koleżeński na swoim pierwszym posiedzeniu nowej kadencji ukonstutułował się w sposób następujący:

Krzysztof Stachurski - przewodniczący,
Robert Cierpiałowski - wice przewodniczący,
Jerzy Pawlak - sekretarz,
Ignacy Bazan - członek,
Waldemar Kurtys - członek.

Wszelkie sprawy związane z działalnością statutową G.S.K. należy zgłaszać do przewodniczącego Sądu pod adres Pracownia Złotnicza (konieczny dopisek) 04-172 Warszawa ul. Grochowska 99 lub telefonicznie na numer 504 285 724 .

Przewodniczący G.S.K. Krzysztof Stachurski.
data publikacji: 25-08-2021
kolejne strony:
1