Aktualności
Zarząd
skład
komunikaty
publikacje
Komisja Rewizyjna
Sąd Koleżeński
Kolegium Sędziów
Sekcja Gołębi
Wystawy
Rasy Polskie
Rasy Zarejestrowane
Wykaz Obrączek
Wykaz Znaczków
Galerie
Druki
Związki i Stowarzyszenia
Kluby
Odnośniki
Pytania i Odpowiedzi
Kontakt
Gołębie i Drobny Inwentarz
Kwartalnik Dla Hodowcy
---
Zarząd PZHGRiDI
niedziela 19 maja 2024
komunikaty
Wystawa Krajowa - Poland 2023 (Kielce) - pilny komunikat weterynaryjny
Niestety, pojawiły się w Polsce tereny objęte ptasią grypą i w związku z tym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach wymaga od wystawców zaświadczeń od powiatowych lekarzy weterynarii, że wystawiane zwierzęta pochodzą z terenów wolnych od ptasiej grypy, wysoce zjadliwej grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu.

Zwracamy się do wystawców o pozyskanie takich zaświadczeń. Jednocześnie przepraszamy za ten kłopot, który pojawia się kilka dni przed wystawą. Niestety nie mamy na to wpływu - siła wyższa.

Zarząd PZHGRiDI
data publikacji: 11-12-2023
Wystawa Krajowa - Poland 2023 (Kielce) - komunikat weterynaryjny
Wymagania weterynaryjne dotyczące Wystawy Krajowej POLAND 2023

1. Zwierzęta dostarczane na wystawę powinny być zaszczepione. Przy wkładaniu zwierząt na wystawę hodowca zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie od weterynarza o szczepieniu, a jeżeli takiego zaświadczenia nie posiada przedstawi wypełnione przez siebie oświadczenie (wzór do pobrania w załącznikach) .

2. Zwierzęta dostarczane na wystawę muszą pochodzić z terenu wolnego od ptasiej grypy i pomoru rzekomego drobiu. Na dzień dzisiejszy cały kraj jest wolny od takich zagrożeń.

Jeżeli taki stan się utrzyma, Wystawca  przedstawia oświadczenie, że zwierzęta wystawiane przez niego nie wykazywały objawów chorobowych w ciągu ostatnich 5 dni i bierze za to odpowiedzialność. Wzór oświadczenia poniżej. Jeżeli jest zaświadczenie od lek. weterynarii, to jeszcze lepiej.

Jeżeli pojawią się w Polsce tereny objęte ptasią grypą lub rzekomym pomorem drobiu, to będą wymagane od  Wystawcy lub grupy wystawców zaświadczenia od powiatowego lek. weterynarii, że zwierzęta pochodzą  z terenów wolnych od ptasiej grypy i rzekomego pomoru drobiu.
                                                                    
Zarząd PZHGRiDI

Załączniki:
- Oświadczenia Wystawców o zaszczepieniu zwierząt
- Oświadczenia Wystawców o stanie zdrowia zwierząt
data publikacji: 04-12-2023
Wystawa Krajowa: Kielce 2022 (17-18.12.2022) - komunikat weterynaryjny
DOTYCZY WYSTAWCÓW na Krajowej Wystawie Gołębi Rasowych, Drobiu Rasowego i Królików w obsadzie międzynarodowej "POLAND 2022" organizowanej w dniach 17-18 grudnia 2022 .

OBOWIĄZKOWO KAŻDY WYSTAWCA (lub grupa wystawców) PRZY OSADZANIU ZWIERZĄT POWINIEN DOSTARCZYĆ ORGANIZATOROWI:

1) Zaświadczenie (wystawcy krajowi) wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla miejsca hodowli (z poza terenu powiatu kieleckiego) lub świadectwo zdrowia (wystawcy zagraniczni) wydane przez właściwe władze, stwierdzające że:

 • ptaki (gołębie i drób) pochodzą z obszaru wolnego od grypy ptaków i wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 • króliki pochodzą z obszarów wolnych od myxomatozy i krwotocznej choroby królików


 • Zaświadczenia będą honorowane do 5-dni od daty ich wystawienia, czyli dokument musi być wystawiony w terminie od 12-16 grudnia 2022 .

  2) Dokument (dla królików) poświadczający aktualne szczepienie przeciwko pomorowi królików i myxomatozie.

  3) W przypadku sprzedaży ptaków warunkiem wydania dokumentu zdrowia dla kupującego jest posiadanie przez sprzedającego dokumentu poświadczającego poddanie ich szczepieniom:

 • gołębie - przeciwko paramyxowirozie

 • drób - przeciwko chorobie Newcastle.


 • Zarząd PZHGRiDI
  data publikacji: 23-11-2022
  Zaproszenie na XI Krajową Wystawę Gołębi Rasowych, Drobiu i Królików
  Szanowne Koleżanki i Koledzy.

  Zarząd Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego serdecznie zaprasza wszystkich hodowców i sympatyków hodowli gołębi i innych drobnych zwierząt na XI Krajową Wystawę Gołębi Rasowych, Drobiu i Królików ?POLAND-KIELCE 2022?. Odbędzie się ona w dniach od 16 do 18 grudnia 2022 roku. Wystawa ta będzie organizowana zarówno dla zwierząt dorosłych, jak i młodych.

  Wystawa ta zostanie zorganizowana w tym terminie z kilku powodów.

  Między innymi, dlatego, że tydzień wcześniej odbędzie się cykliczna, jubileuszowa, bo setna już z kolei wystawa ?LIPSIA 2022?, organizowana przez naszych Kolegów z Lipskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu w Lipsku w Niemczech.

  Nauczeni doświadczeniem, występującej cyklicznie od lat ptasiej grypy, postanowiliśmy tą wystawę zorganizować jeszcze w grudniu, przed okresem intensywnego wzrostu przypadków występowania ognisk tej choroby w naszym kraju. Jak zapewne wiedzą hodowcy wystąpienie ognisk ptasiej grypy stało się w przeszłości powodem odwołania wielu wystaw gołębi i drobiu ozdobnego.

  Ponadto pragniemy, aby termin organizacji wystawy krajowej przed Świętami Bożego Narodzenia stał się w przyszłości terminem stałym, pozwalającym na łączenie go z organizacją tego największego w Polsce święta hodowców gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i królików. Ponadto uważamy, że stałe też powinno być miejsce, w którym organizowana jest nasza krajowa wystawa. Doskonałym miejscem na jej umiejscowienie są Targi KIELCE S.A. Uznaliśmy również, że nasza wystawa krajowa powinna mieć stałą nazwę. Zaproponowaliśmy, aby nosiła nazwę ?POLAND-KIELCE?.

  Z pewnością te trzy stałe i rozpoznawalne elementy ? termin i miejsce organizacji wystawy krajowej, a także jej stała nazwa pomogą w przyszłości zapaść w pamięci wszystkim hodowcom w naszym kraju i poza jego granicami, tak aby kojarzyć je z Krajową Wystawą Gołębi Rasowych, Drobiu i Królików.

  W dniu 11 kwietnia 2022 r. Zarząd PZHGRiDI z przykrością informował, że z uwagi na szereg niekorzystnych okoliczności, wspólnie z Prezydium Federacji Europejskiej oraz z Targami Kielce S.A., podjęta została decyzja o odwołaniu organizacji wystawy europejskiej, planowanej w Kielcach, w dniach 10 - 13 listopada 2022 roku.

  Fakt ten wzbudził wiele kontrowersji wśród hodowców. Chcielibyśmy w tym miejscu zapewnić Was wszystkich, że PZHGRiDI nie poniósł żadnych wydatków w związku z organizacją tej wystawy. Skomplikowana sytuacja za naszą wschodnią granicą i fakt, że wojna w Ukrainie odbiła się na sytuacji gospodarczej i ekonomicznej całej Europy, spowodowały, że wspólnie z władzami EE postanowiliśmy wycofać się z organizacji wystawy europejskiej. Na decyzję o odwołaniu tej wystawy wpłynęły też zawirowania wokół przepisów dotyczących postępowania ze zwierzętami hodowlanymi, które wynika z działalności Komisji Europejskiej. Nie mogliśmy sobie pozwolić na to, aby ponieść koszty związane z przygotowaniem tej wystawy i ryzykować, że w ostateczności nie odbędzie się ona. Podjęcie tej decyzji nie było dla nas łatwe. Zarządowi Polskiego Związku, tak samo jak wielu działaczom oraz szeregowym członkom naszej organizacji zależało na tym, aby podjąć się organizacji tak prestiżowej wystawy, która jeszcze nie miała miejsca w naszym kraju po 1989 roku. W tym przypadku jednak ambicja po prostu przegrała ze zdrowym rozsądkiem.

  Mamy nadzieję, że w organizacji naszego kolejnego ogólnopolskiego święta hodowców gołębi rasowych, drobiu i królików nie przeszkodzi już pandemia koronawirusa oraz trudna sytuacja ekonomiczna nie ulegnie pogorszeniu i wszyscy spotkamy się na XI Krajowej Wystawie Gołębi Rasowych, Drobiu i Królików ?POLAND-KIELCE 2022?.
  data publikacji: 06-07-2022
  Zaproszenie na Sprawozdawczy Walny Zjazd 26 czerwca 2022
  Zaproszenie w załączniku.
  data publikacji: 26-05-2022
  Wystawa Krajowa - Kielce 2022: stoiska handlowe
  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem wystawy krajowej w Kielcach, można nabywać stoiska handlowe na hali wymiany nadwyżek hodowlanych, w cenie 200,- zł. za dwa dni.

  Jeśli zostaną wolne stoiska będzie można je nabyć na miejscu, bezpośrednio w dniu wystawy.
  Hala nadwyżek czynna będzie w sobotę i w niedzielę od godz. 6.00

  Zarząd PZHGR i DI  data publikacji: 12-01-2022
  Wystawa Krajowa - Kielce 2022: komunikat
  Zarząd Polskiego Związku HGRiDI po spotkaniu w dniu 08.01.2022 r., uprzejmie informuje, że Krajowa Wystawa Gołębi i Drobnego Inwentarza planowana w Kielcach w dniach 29-30.01.2022 r. odbędzie się .

  Wystawa jest przygotowywana z zachowaniem warunków sanitarnych właściwych dla aktualnej sytuacji w kraju. Zapraszamy do prezentacji swoich zwierząt na corocznej wystawie krajowej. Każdy zrzeszony w Polskim Związku HGR i DI jest uprawniony do zgłoszenia i wystawienia swoich zwierząt z zachowaniem warunków określonych w Regulaminie Wystawy. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 11.01.2022r.

  Uczestnictwo w wystawie (jako hodowca i/lub odwiedzający) zgodnie z aktualną sytuacją sanitarną jest związane ze złożeniem przy wejściu na obiekt ankiety dot. stanu zdrowia.

  Dla zainteresowanych hodowców, informujemy, że tradycyjnie odbędzie się spotkanie „Wieczór hodowcy” w dniu 29 stycznia br. Zgłoszenia przyjmuje Jan Pajka, tel. +48 503 039 284. Koszt uczestnictwa 100,- PLN od osoby.

  Zainteresowani wymianą nadwyżek hodowlanych będą mieli okazję do prezentacji swoich hodowli w specjalnych boksach zgodnie z Regulaminem Wystawy.

  Zarząd Polskiego Związku HGRiDI
  data publikacji: 09-01-2022
  Zaproszenie na zebranie sprawozdawczo - wyborcze
  Zarząd Główny PZHGRiDI zaprasza Prezesów naszych organizacji oraz czynnych sędziów na zebranie sprawozdawczo - wyborcze połączone ze szkoleniem i omówieniem ważnych spraw związkowych.

  data zebrania: 3 październik 2021
  godzina:zebrania: 10:00
  miejsce zebrania: Andrespol, ul. Rokicińska 104.

  Porządek zebrania:

  1) 10:00 - 10:10 Otwarcie zebrania.
  2) 10:10 - 10:30 Informacja dotycząca dystrybucji i wydania nowych wzorców gołębi.
  3) 10:30 - 11:30 Szkolenie poświęcone ubarwieniu gołębi.
  4) 11:30 - 12:00 Przerwa kawowa.
  5) 12:00 - 12:30 Sprawozdanie Prezydium Kolegium Sędziów i zaprezentowanie nowych składów osobowych Prezydium Kolegium Sędziów oraz Komisji Standaryzacyjnych do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu PZHGRiDI.
  6) 12:30 - 13:00 Dystrybucja obrączek na 2022 r.
  7) 13:00 - 13:30 Omówienie organizacji Wystaw Krajowych.
  8) 13:30 - 13:45 Omówienie międzynarodowego szkolenia sędziów ds. oceny królików, które odbędzie się 18-20 marca 2022 r., we Wrocławiu.
  9) 13:45 - 14:30 Omówienie organizacji Wystawy Europejskiej w Polsce.
  10) 14:30 - 15:00 Dyskusja i wolne wnioski.
  11) 15:00 Zakończenie spotkania, obiad.

  Prosimy o zgłoszenia imienne osób deklarujących przyjazd. Termin zgłoszenia do 26 września 2021 na adres e-mail: pzhgridi@interia.plpzhgridi@interia.pl lub tel. 503 039 284. Zaproszenie otrzymują Prezesi w celu powiadomienia zainteresowanych i zorganizowania ewentualnie wspólnego przyjazdu.

  Prezes Zarządu PZHGRiDI
  Jan Pajka
  data publikacji: 02-09-2021
  kolejne strony:
  1
  ...