Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu i Królików - Kielce 2022 już za 10 dni
   
   
 
Jeśli chceszbyć powiadamiany o zmianach na stronie podaj swój adres e-mail
.
  środa 19 stycznia 2022  
 
 
Komunikat Zarządu PZHGRiDI dotyczący Krajowej Wystawy Kielce 2017
05-01-2017
 
 
 
 
Komunikat dotyczący Wystawy Krajowej - Kielce 2017
03-01-2017
 
 
 
 
Komunikat Zarządu w sprawie zasad zaopatrzenia hodowców w obrączki oraz znaczki dla królików na rok 2017
Zarząd PZHGRiDI informuje, że jak co roku o tej porze, wznawia zaopatrywanie wszystkich hodowców naszego Związku w obrączki i znaczki dla królików.
06-09-2016
 
 
 
 
Statut PZHGRiDI - 2016
04-09-2016
 
 
 
 
Wystawa Drobiu Ozdobnego - najpiękniejsze Kury Świata
organizator:
Stowarzyszenie Hodowców Drobiu Rasowego Czubatka Polska

termin:
od 07.05.2016 do 08.05.2016

adres:
Warszawa, Warszawa - Powsin, ul Prawdziwka 2


godziny otwarcia:

piątek (06.05.2016)
od 08:00 do 10:00 - przyjecie eksponatów

sobota (07.05.2016)
od 10:00 do 17:00 - dzień pierwszy

niedziela (08.05.2016)
od 10:00 do 16:00 - dzień drugi

kontakt:
tel.: 530 857 329, e-mail: sebastiank18@wp.pl - Sebastian Kotas
tel.: 510 876 274, e-mail: mirek_60@interia.eu - Mirosław Mazur
tel.: 510 876 274, e-mail: shdr_czubatka_polska@interia.eu - Shdr Czubatka Polska
05-04-2016
 
 
 
 
Jubileusz PZHGRiDI - komunikat
W związku z Jubileuszem 25 – lecia Polskiego Związku, Zarząd Główny zwraca się
z prośbą o przesyłanie danych kandydatów do medali 25 lecia w tym również osób
funkcyjnych.
12-10-2015
 
 
 
 
Zaproszenie na Zjazd Delegatów
Zarząd  Główny Polskiego Związku Hodowców Gołębi  Rasowych i Drobnego Inwentarza  z  siedzibą w Tarnowie zwołuje, zgodnie ze Statutem § 14 pkt 3 , Zwyczajny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów na dzień 28 czerwca 2015 roku o godz. 10.00 - w pierwszym terminie lub o godz. 10.15 - w drugim terminie.

Zjazd  odbędzie  się w  Restauracji  Villa  Cyganeria,  adres:  Skaryszew  ul. Piaseckiego 11 (ca 10 km od Radomia ).

Zobowiązuje się Zarządy Organizacji Członkowskich do zawiadomienia o terminie, miejscu porządku obrad  i delegowanie na Zjazd swoich Delegatów. Karty delegatów służące do głosowania zostaną wręczone Delegatom w dniu Zjazdu po podpisaniu listy obecności i okazaniu dowodu tożsamości.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zjazdu i powitanie zgromadzonych osób.
2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.
3. Uchwalenie „Regulaminu obrad”.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego, dwóch Sekretarzy, dwóch Mężów Zaufania.
6.  Wybór Komisji:
a) Mandatowo-Skrutacyjnej,
b) Uchwał i Wniosków.
7.  Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Związku za rok 2014 .
8.  Sprawozdanie finansowe Związku za rok 2014..
9.  Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
10. Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego za rok 2014.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Głosowanie nad uchwałą o udzieleniu Zarządowi absolutorium za rok 2014.
14. Głosowanie nad uchwałą o przyjęciu sprawozdania finansowego Związku za rok 2014.
15. Sprawy  bieżące i różne .
16.. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
17. Zakończenie obrad.

PREZES ZARZĄDU PZHGRiDI
Jan Pajka


Załączniki:
1. Regulamin obrad Zjazdu
2. Lista delegatów poszczególnego Członka


Otrzymują:
1. Zarządy Członków Związku      
2. Członkowie statutowych  władz Związku.
3. Zaproszeni goście.
4. a/a

W załączeniu plik pdf
zjazd_walny_2015-zaproszenie.pdf
31-05-2015
 
 
 
 
Komunikat Zarządu
W dniu 03.03.2014 r odbyło się spotkanie Zarządu PZHGRIDI z przedstawicielami hodowców królików, podczas którego  została wyłoniona"Grupa Robocza" ds. królików.
12-03-2014
 
 
 
post nieprzeczytany post przeczytany post przyczepiony
 
 
1 ... 2 3 4 ... 5